Foreldremøte 25. oktober

Foreldremøte 25. oktober

Publisert av Arve Willassen den 17.10.17.
Agenda:
1. Generell informasjon om SSMK
Er det viktig med et korpstilbud?
Hvordan er vi organisert
Arbeidsgrupper
Verv
2. Forventninger til Musikanter og foreldre
3. Rask gjennomgang av Årshjulet
4. Presentasjon av dirigentene
5. Hvor finner man informasjon.
6. Individuelle spilletimer og samspilløvelser – hva er viktig?
7. Støtteordninger
8. Vervekampanjer
9. Eventuelt