Aspirantene er førsteårs medlemmer. Rekruttering, med valg av instrument, skjer om våren. Aspirantene har time (alene eller i smågrupper) med instruktør på instrumentet sitt fra oppstart om høsten, og samspill på en time hver onsdag i SMAKS-tiden.

Fra og med andre korpsår er man juniormusikant. I Juniorkorpset blir man normalt i to år. Individuell instruksjon forsetter som før. Juniorkorpset har samspill på onsdager 18-20, samtidig med seniorkorpset.

Seniormusikant er man fra 4. korpsår og ut videregående. Enetimer tilpasses etter behov. I tillegg danner musikantene i ungdomsskole og videregående skole et storband som kalles West Side Glory.

Korpsets viktigste inntekstskilde er de to loppemarkedene i året. Det er gøy og sosialt. En meningsfull dugnad til glede for de unge musikantene, for nærmiljøet og folk fra hele byen som kommer for å handle.