Det begynte på Skøyen

Høsten 1936 ble det startet et guttemusikkorps ved daværende Skøyen skole, som lå ved Sjølyst. Et drøyt år senere, 31. januar 1938, ble Smestad skole innviet. Elevene gikk i tog fra sin gamle skole til den nye med guttemusikken i spissen.

I 1960 fikk jentene for første gang mulighet for å bli med i skolekorpset. I lange perioder har de vært i flertall blant musikantene. I dag er det omtrent like mange jenter som gutter.

Korpset hadde en startkapital på kr 5.000 i form av gaver og bidrag fra legater. I dag er korpsets budsjett på langt over kr 500.000.